• Manifesto1.
2.
3.
4.5.6.

7.
8.
9.
10.11.
12.
13.14.

15.


Güvenli çalışma her çalışanın hakkıdır. 

İş Güvenliği Ürünleri çalışan yaşamını riske 

atmamalı ve öncelikle üstün güvenlik sağlamalıdır.


Sözde değil özde çevrecilik ilkesinden ödün 

verilmeden de iş güvenliği ürünü yapılabilir 

ve satılabilir.


Renkler doğanın ve çalışma hayatının bir parçadır. 

Renklerden uzaklaşmadan da İş güvenliği ürünü 

yapılabilir.


Güvenli, konforlu ve kaliteli bir ürüne sahip olmak 

her çalışanın hakkıdır.


Çağdaş ve evrensel iş yaşamı için kaybedilmekte 

olan değerleri gözden çıkarılmak zorunda değildir.


Paylaşmanın hayata kattığı sosyal değerler 

gelecek nesillere aktarılabilir. 

BARET Bayileri birbirleri ile uyumlu çalışabilir ve 

bunu nesilden nesile aktarabilir.


Çalışma hayatı içerisinde unutulan gerçek değerler 

her çalışanın beklentisidir. Bunu da BARET bayileri

BARET ürünleri ve ruhu ile sağlayabilirler.


İş güvenliği ürünleri, tüm güvenlik ihtiyaçlarını 

çalışan odaklı anlayışla karşılayabilecek tüm 

detayları yapısında barındırabilir.


Sürdürülebilir bir hayatın en önemli parçası 

güvenlik ve sağlık ,iş güvenliği ürünlerinin içinde 

barınmalıdır.


İş güvenlik ürünleri dünyadaki gelişmeleri takip 

eden yenilikçi anlayış üzerine kurulmalıdır. 

Hatta inovatif(*2) fikirler ile dünyaya yenilikçi 

anlayışlar sunulabilir. Bu fikirlere sahip olmak 

içinde BARET Bayileri kullanıcı geri bildirimlerini 

eksiksiz BARET ile paylaşabilir.


İş güvenliği ürünleri kullanıcılarına maksimum fayda sağlayacak, güvenli çözümler sunacak ve örnek 

teşkil edecek şekilde yapılanmalıdır.


Ait olunan çevreye hem fark edilir katma değer 

sağlayabilmek ve hem değer kazandırabilmek ortak sorumluluktur.


İş güvenliği ürünleri yanlızca güvenli ve sağlıklı 

değil karlı bir yatırım fırsatı da sunmalıdır.


Başarı için ticari kaygılardan öte, hem çağdaş hem 

de kaybolmakta olan değerlerin yaşatılabileceği ve 

ulaşılabilir iş güvenliği ürünlerine imza atabilme 

samimiyeti tabu değildir.


İş güvenliği kültürünü şekillendiren ve tüm 

ezberlerin bozulabileceği ilklere imza atma 

cesaretini gösterebilmek, tüm karar vericilerin 

ortak sorumluluğu olmalıdır. 


İnsanı İnsan yapan terbiyesidir.


BARET ve BARET Bayileri tüm yönleriyle örnek 

alınabilecek bir oluşum olduğunu ispatlayabilir.

2014/2019

©