• GLN: Küresel Lokasyon Numarası


Bütün kurumlar dışta ve içte kendi iş süreçleri içinde 

veri değişimi gerçekleştirmektedir. Bu bilgilerin taraflar 

arasında oluşmasını bilmemize rağmen, günümüzde

alfabetik ve sayısal karakterlerden oluşan isimlerin ve

adreslerin yerine kodlanmış tanımların kullanılması

kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.


GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek 

olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara 

GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak 

adlandırılır.


GLN, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki 

yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir.


Örneğin:

Yasal yerleşim birimleri: 

Firmalar (şirketler), şubeler, bankalar…


Fonksiyonel yerleşim birimleri: 

Organizasyon içindeki bölümler, Muhasebe Departmanı,

Satın Alma Departmanı, Satış Departmanı…


Fiziksel yerleşim birimleri: 

Bir yapı içindeki alan/bölüm; depo, sevkiyat alanı…


GLN adı verilen lokasyon numaraları, lokasyonların 

bilgi sistemlerindeki veritabanlarında tutulan 

tanımlayıcı bilgilerine ulaşmak için erişim anahtarı 

olarak kullanılırlar. 


Bilgi sistemlerinde GS1 GLN'in kullanılması ile 

veritabanlarında bir yere ilişkin bilgilere (Örneğin: 

firmanın yasal adresi, posta adresi, teslim adresi, 

telefon ve faks numaraları, ilgili kişi, vb.) erişilir.


Küresel Lokasyon Numarası doğrumala için 

lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


http://gepir.org.tr/Default.aspx?page=gepirgln


BARET GLN Kodu : 8681954000012


2014/2019

©